Math Game Center ภาษาอังกฤษ
ReadyPlanet.com
ห้องเรียนเลข
ห้องเรียนเปียโน
ตารางเรียน
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกม
ภาพความประทับใจกิจกรรมMathGameCenter


บทความดีๆ มีสาระ การศึกษา
การจัดตั้งระบบลีน จัดอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา องค์กร


ภาษาอังกฤษ

 ห้องเรียนภาษาอังกฤษจุดประสงค์ของการเรียนรู้

1.เพื่อทำการเรียน การสอน ผ่านการเล่นเกมกระดาน เกมการ์ด และเกมกลต่างๆ 

2.เพื่อให้การเรียนเน้นที่เรียนเพื่อรู้ นำไปใช้ได้ คิดเป็น วิเคราะห์ต่อเนื่องและต่อยอดได้

3.เพื่อให้เด็กๆ สนุกในการเรียนและ รักในการเรียนรู้

4.สำหรับชั้น ป.1 - ม.3 และ ห้องภาษาสำหรับคนทำงาน

 

ภาษาอังกฤษสำหรับ ระดับ ประถม 1 – มัธยม 3 และคนทำงาน

โดยแบ่งการเรียนเป็นช่วง ดังนี้

1. ช่วง ป.1-2

3. ช่วง ม.1-2

2. ช่วง ป.3-6

4. ช่วง ม.3

 

สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com

เรียนพิเศษภาษาLet join with us !!