Math Game Center ภาษาญี่ปุ่น
ReadyPlanet.com
ภาษาญี่ปุ่น

 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่น

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1.เพื่อทำการเรียน การสอนภาษา ผ่านการเล่นเกมกระดาน เกมการ์ด และเกมกลต่างๆ 

2.เพื่อให้การเรียนเน้นที่เรียนเพื่อรู้ นำไปใช้ได้ คิดเป็น วิเคราะห์ต่อเนื่องและต่อยอดได้

3.เพื่อให้เด็กๆ สนุกในการเรียนและ รักในการเรียนรู้

4.สำหรับชั้น ป.1 - ม.3 และ ห้องภาษาสำหรับคนทำงาน

 

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับ ระดับต้น

โดยแบ่งการเรียนเป็นช่วง ดังนี้

1. เด็กเล็ก (อ.2-ป.2)

3. มัธยม

2. เด็กประถม

4. วัยทำงาน

สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com

เรียนพิเศษภาษาLet join with us !!