Math Game Center ภาษาญี่ปุ่น
ReadyPlanet.com
ห้องเรียนเลข
ห้องเรียนเปียโน
ตารางเรียน
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกม
ภาพความประทับใจกิจกรรมMathGameCenter


บทความดีๆ มีสาระ การศึกษา
การจัดตั้งระบบลีน จัดอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา องค์กร


ภาษาญี่ปุ่น

 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่น

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1.เพื่อทำการเรียน การสอนภาษา ผ่านการเล่นเกมกระดาน เกมการ์ด และเกมกลต่างๆ 

2.เพื่อให้การเรียนเน้นที่เรียนเพื่อรู้ นำไปใช้ได้ คิดเป็น วิเคราะห์ต่อเนื่องและต่อยอดได้

3.เพื่อให้เด็กๆ สนุกในการเรียนและ รักในการเรียนรู้

4.สำหรับชั้น ป.1 - ม.3 และ ห้องภาษาสำหรับคนทำงาน

 

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับ ระดับต้น

โดยแบ่งการเรียนเป็นช่วง ดังนี้

1. เด็กเล็ก (อ.2-ป.2)

3. มัธยม

2. เด็กประถม

4. วัยทำงาน

สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com

เรียนพิเศษภาษาLet join with us !!