Math Game Center Math Camp at MGC
ReadyPlanet.com
Math Camp at MGC

 Math Camp at MGC  

Math camp ค่ายเรียนคณิต พร้อมกิจกรรม

    กติกา

1. เป็นการเรียนผ่านการเล่น

2. ไม่มีการบ้าน

3. ไม่มีชีทสอน

4. ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

5. เด็กๆ จะได้รับเพียงความรู้ การนำความรู้ประยุกต์ใช้ และความสนุกเท่านั้น

6. การเรียน ไม่ต้องนำสิ่งใดมา

7. การเลอะเทอะบ้างเป็นเรื่องปกติ

8. การแพ้และชนะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น

 

การเรียนจะเรียนตามหัวข้อที่ระบุ ตามห้อง 1 – 9 ซึ่งมีการแนะนำระดับชั้นที่เหมาะสมไว้  อย่างไรก็ตามหากต้องการเรียนในชั้นนั้น ๆ โดยไม่ได้อยู่ในระดับที่แนะนำ ให้ปรึกษาครูกุ้ง เป็นรายบุคคล อย่ากังวลเรื่องระดับชั้นสูงกว่า ต่ำกว่า ให้กังวลว่าเป็นเรื่องที่เด็กๆ อยากเรียนรู้หรือไม่ ทุกการตัดสินใจ ควรให้เด็กมีส่วนร่วมค่ะ

 

MGC 1 แนะนำสำหรับชั้น ป.2 – ป.3
การบวกลบเงิน

MGC 2 แนะนำสำหรับชั้น ป.2 – ป.3

บวกลบคูณหาร

MGC 3 แนะนำสำหรับชั้น ป.3 – ป.4

เศษส่วน ทศนิยม ชั่ง ตวง วัด

MGC 4 แนะนำสำหรับชั้น ป.3 – ป.4

เศษส่วน ทศนิยม เงิน ตวง วัด

MGC 5 แนะนำสำหรับชั้น ป.4 – ป.5

เรขาคณิต ชั่ง ตวง วัด สมการ

MGC 6 แนะนำสำหรับชั้น ป.4 – ป.5

เรขาคณิต เลขยกกำลัง พหุนาม

MGC 7 แนะนำสำหรับชั้น ป.4 – ป.5

การประมาณค่า เลขยกกำลัง กราฟ คู่อันดับ

MGC 8 แนะนำสำหรับชั้น ป.5 – ป.6

การให้เหตุผล พหุนาม สมการ

MGC 9 แนะนำสำหรับชั้น ป.5 – ป.6

สถิติ ความน่าจะเป็น กราฟ คู่อันดับ

 

เลือกช่วงเวลาได้ดังนี้ :

A มค.-มีค.

B พค.-กค. 
C สค. – ตค.
D พย.-มค.

ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 เดือน 

 

 

โทร 081 7321 572

จองคอร์สเรียน Booking จองคิว 

ส่งเมลถึง mgc@mathgamecenter.com