Math Game Center ติวสอบเข้า ม.3
ReadyPlanet.com
ติวสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ติวสอบเข้า มัธยมปลาย (มหิดลวิทยานุสรณ์ฯ เตรียมอุดม และ ฯลฯ )

สอบเข้าเตรียมมหิดลเตรียมสอบเข้าม.4สอบเข้าเตรียมอุดม

I) การสมัครและลงทะเบียน

    1. ใช้เวลาในการสมัคร - ลงทะเบียน - ทำแบบวัดผล ประมาณ 1 ชม. 

    2. นัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจองเวลาสอบ 

    3. กำหนด ตารางเรียนร่วมกัน

    4. ค่าเรียน ชำระครั้งเดียวเมื่อลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

           - การติวเข้มข้น เรียน 40 ครั้งๆ ละ 2 ชม. ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท (รับเพียง 3 คนเท่านั้น)

           - การติวแบบรับรองผลสอบเข้า (สอบไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน)

             เรียน 40 ครั้งๆ ละ 3 ชม.ค่าลงทะเบียน 90,000 บาท (รับเพียง 2 คนเท่านั้น)

 

II) เนื้อหาในการติว มีรายละเอียดดังนี้   

     - ความรู้ทางคณิตศาสตร์

     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

 สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่ เตรียมมสอบเข้าม.ปลาย

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com