Math Game Center Math Activities at School
ReadyPlanet.com
ห้องเรียนเลข
ห้องเรียนเปียโน
ตารางเรียน
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกม
ภาพความประทับใจกิจกรรมMathGameCenter


บทความดีๆ มีสาระ การศึกษา
การจัดตั้งระบบลีน จัดอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา องค์กร


Math Activities at School
 
 
Math Camp at School : ค่ายคณิตศาสตร์

 

 

 

      บริการการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ สำหรับโรงเรียน ที่ต้องการให้เราจัดกิจกรรมในโรงเรียนของท่าน

เรามีกิจกรรมให้เลือก 2 แบบดังนี้ ...

G1 : แบบสั่งซื้อเกมกับ Math Game Center จำนวนขั้นต่ำ 10 Packs 

        จัดกิจกรรม 1 วันเต็ม (9.00 - 16.00) ซึ่งจะใช้เกมทั้งหมด 4 - 5 แบบ

        ราคาการจัดกิจกรรม ภาคภาษาไทย 25,000 บาท / ภาคภาษาอังกฤษ 35,000 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าสถานที่ และ อาหาร/เครื่องดื่ม

        จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  4 - 40 คน (ถ้าเกิน 40 คนคิดเพิ่มหัวละ 500 บาท)

G2 : แบบไม่ซื้อเกม

        จัดกิจกรรม 1 วันเต็ม (9.00 - 16.00) ซึ่งจะใช้เกมทั้งหมด 4 - 5 เกม (Math Game Center เป็นผู้จัดหา)

         ราคาการจัดกิจกรรม ภาคภาษาไทย 50,000 บาท / ภาคภาษาอังกฤษ 65,000 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างยกเว้น ค่าสถานที่ และอกาหาร/เครื่องดื่ม

         จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 - 40 คน (ถ้าเกิน 40 คนคิดเพิ่มหัวละ 1000 บาท)

 

*** หากต้องการจัดกิจกรรม กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ จำนวนมากกว่า 100 คน ขึ้นไป***

หรือ ต้องการจัดกิจกรรมประจำ

*** โปรดติดต่อ  e-mail : mgc@mathgamecenter.com

 หรือ โทร.081-7321572  ***

    ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด