Math Game Center ติวสอบเข้า ม.1
ReadyPlanet.com
ติวสอบเข้า ม.1

ติวสอบเข้า ม.1

เตรียมสอบเข้าม.1

I) การสมัครและลงทะเบียน

    1. ใช้เวลาในการสมัคร - ลงทะเบียน - ทำแบบวัดผล ประมาณ 1 ชม. 

    2. นัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจองเวลาสอบ 

    3. เลือกตารางเรียนวันอาทิตย์ 8.00 - 10.00 หรือ 10.00 - 12.00

    4. ค่าเรียน ชำระครั้งเดียวเมื่อลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

         แบบที่ 1 ติวเข้มข้น

           - การติวเข้มข้น เรียน 40 ครั้งๆ ละ 2 ชม. 

              - ค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 40,000 บาท

                - รับเพียง 4 คน ต่อ ชั้นเรียน 

             แบบที่ 2 ติวรับรองผล สอบได้คะแนนต่ำหว่า 80% คืนค่าเรียนทั้งหมด

               - การติวรับรองผล เรียน 40 ครั้งๆ ละ 2 ชม.

               - ค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 80,000 บาท

               - รับเพียง 2 คน เท่านั้น 

 

II) เนื้อหา ตารางเรียน ขออนุญาติ ส่งให้เฉพาะท่านที่แจ้งขอมาค่ะ   

     

 สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่ เรียนพิเศษ

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com