Math Game Center ติวสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตฯ
ReadyPlanet.com
ห้องเรียนเลข
ห้องเรียนเปียโน
ตารางเรียน
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกม
ภาพความประทับใจกิจกรรมMathGameCenter


บทความดีๆ มีสาระ การศึกษา
การจัดตั้งระบบลีน จัดอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา องค์กร


ติวสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตฯ

ติวสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตฯ

เตรียมสอบเข้าอนุบาลสาทิตฯ

I) การสมัครและลงทะเบียน

    1. ใช้เวลาในการสมัคร - ลงทะเบียน - ทำแบบวัดผล ประมาณ 1 ชม. 

    2. นัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจองเวลาสอบ 

    3. กำหนด ตารางเรียนร่วมกัน

    4. ค่าเรียน ชำระครั้งเดียวเมื่อลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

           - การติวเข้มข้น เรียน 40 ครั้งๆ ละ 2 ชม. ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท (รับเพียง 3 คนเท่านั้น)

           - การติวแบบรับรองผลสอบเข้า (สอบไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน)

              เรียน 40 ครั้งๆ ละ 3 ชม. ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท (รับเพียง 2 คนเท่านั้น)

 

II) เนื้อหาในการติว มีรายละเอียดดังนี้   

 

     - ความรู้ทางคณิตศาสตร์

     - การจัดลำดับภาพต่อเนื่อง

     - การหาภาพที่สมบูรณ์

     - การเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำหนัก ระยะทาง พื้นที่ว่าง

     - ความรู้เรื่องเวลาและนาฬิกา

     - การจำแนกความเหมือน ความต่าง

     - ลำดับเหตุการณ์

    - การวาดภาพและการลากเส้น

    - จริยธรรม และ ความรู้รอบตัว

    - ทักษะการฟัง

    - ทักษะการคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์

 

   - ทักษะการอยู่กับผู้อื่น

สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่ สอบเข้าสาทิต

 

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com