Math Game Center ติวสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตฯ
ReadyPlanet.com
ติวสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตฯ

ติวสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตฯ

เตรียมสอบเข้าอนุบาลสาทิตฯ

I) การสมัครและลงทะเบียน

    1. ใช้เวลาในการสมัคร - ลงทะเบียน - ทำแบบวัดผล ประมาณ 1 ชม. 

    2. นัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจองเวลาสอบ 

    3. กำหนด ตารางเรียนร่วมกัน

    4. ค่าเรียน ชำระครั้งเดียวเมื่อลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

           - การติวเข้มข้น เรียน 40 ครั้งๆ ละ 2 ชม. ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท (รับเพียง 3 คนเท่านั้น)

           - การติวแบบรับรองผลสอบเข้า (สอบไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน)

              เรียน 40 ครั้งๆ ละ 3 ชม. ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท (รับเพียง 2 คนเท่านั้น)

 

II) เนื้อหาในการติว มีรายละเอียดดังนี้   

 

     - ความรู้ทางคณิตศาสตร์

     - การจัดลำดับภาพต่อเนื่อง

     - การหาภาพที่สมบูรณ์

     - การเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำหนัก ระยะทาง พื้นที่ว่าง

     - ความรู้เรื่องเวลาและนาฬิกา

     - การจำแนกความเหมือน ความต่าง

     - ลำดับเหตุการณ์

    - การวาดภาพและการลากเส้น

    - จริยธรรม และ ความรู้รอบตัว

    - ทักษะการฟัง

    - ทักษะการคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์

 

   - ทักษะการอยู่กับผู้อื่น

สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่ สอบเข้าสาทิต

 

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com