Math Game Center ภาษาจีน
ReadyPlanet.com
ภาษาจีน

ห้องเรียนภาษาจีนจุดประสงค์ของการเรียนรู้

1.เพื่อทำการเรียน การสอนภาษา ผ่านการเล่นเกมกระดาน เกมการ์ด และเกมกลต่างๆ 

2.เพื่อให้การเรียนเน้นที่เรียนเพื่อรู้ นำไปใช้ได้ คิดเป็น วิเคราะห์ต่อเนื่องและต่อยอดได้

3.เพื่อให้เด็กๆ สนุกในการเรียนและ รักในการเรียนรู้

4.สำหรับชั้น ป.1 - ม.3 และ ห้องภาษาสำหรับคนทำงาน 

 

ภาษาจีนสำหรับ ระดับต้น HSK 1- 2

โดยแบ่งการเรียนเป็นช่วง ดังนี้

 

1. เด็กเล็ก (อ.2-ป.2)

3. มัธยม

2. เด็กประถม

4. วัยทำงาน

 

สนใจสามารถดูตารางเวลาการเรียน และเลือกจองเรียนได้  ที่นี่

 

หรือ โทรสอบถามที่ 081-732-1572 (ครูกุ้ง) หรือ mgc@mathgamecenter.com

เรียนพิเศษภาษาLet join with us !!